Informatie over snurken

Snurken is een probleem waar veel Nederlanders last van hebben. Veel mensen snurken. Van de 100 vrouwen, snurkt ongeveer een kwart. Van de 100 mannen, snurken tussen de 25 en 50 mannen. Het is een probleem dat vaker bij mannen dan bij vrouwen voorkomt.

Snurken zorgt voor een verminderde slaapkwaliteit. Bovendien kan dit bij samenwonende of getrouwde stellen zorgen voor irritaties in de slaapkamer. Het geluid van snurken kan variëren. De oorzaken van snurken zijn uiteenlopend en hebben met verschillende aspecten te maken.

Wanneer is er sprake van snurken?

Snurken is een geluid dat geproduceerd wordt door een vernauwing van de luchtwegen tussen neusgaten en stembanden. Daardoor gaat het geluid resoneren, wat we ervaren als snurken. De vernauwing op zich kan verschillende oorzaken hebben. Sommige mensen slapen op hun rug, waardoor de tong verder naar achteren zakt en de luchtwegen lichtelijk blokkeert.

Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld: overgewicht, het gebruik van alcohol of slaapmiddelen en roken. Een aanpassing in de levensstijl is meestal voldoende om het snurken een halt toe te roepen. In sommige gevallen is een operatie nodig.

Oorzaken van snurken

Er zijn verschillende oorzaken van snurken. Snurken werkt als volgt: de lucht die men inademt, gaat via de neus en de keel via de luchtpijp naar de longen. Aan het begin van de luchtpijpen zitten de stembanden. Wanneer er sprake is van een vernauwing tussen de neusgaten en de stembanden, kan de lucht niet door de longen. De lucht gaat snel en wervelend door de vernauwing, waardoor er resonantie ontstaat. Dit noemen we snurken.

Snurken heeft doorgaans als oorzaak KNO-problemen, maar ook fysieke problemen kunnen een oorzaak zijn van het snurken.

KNO: snurken

In sommige gevallen wordt door de huisarts onderzoek door een KNO-arts aangeraden. Er zijn weldegelijk oorzaken die te binden zijn aan problemen met de keel of neus. De tong is een spier. Wanneer men slaapt, zijn alle spieren ontspannen. Voornamelijk mensen die op hun rug slapen, snurken vaak. Dat komt doordat de tong naar achteren glijdt, waardoor de luchtwegen vernauwd worden. In zo’n geval wordt soms een slaapbeugel geadviseerd.

Snurken kan ook opgevat worden als een waarschuwing van het lichaam. Vergrote of ontstoken keelamandelen kunnen leiden tot snurken. De keelholte kan ook geïrriteerd zijn. Dit gebeurt vaak bij mensen die roken.

In sommige gevallen is het probleem aangeboren. Als de huig of het gehemelte slap en lang is, krijgt men hetzelfde wervelende effect doordat de huig de luchtwegen blokkeert. Soms is snurken ook maar tijdelijk: als men last heeft van een verstopte of vernauwde neus. Bijvoorbeeld bij verkoudheden of allergieën. Soms is er sprake van een neuspoliep of een misplaatste neustussenschot. Het snurken gaat dan niet zomaar over.

Fysieke problemen

Veruit de meeste snurkreacties worden veroorzaakt voor een foutieve levensstijl. Een aantal slechte gewoontes kan ertoe leiden dat de kans op snurken groter wordt.

Mensen met overgewicht hebben vaak meer last van snurken. Dat komt doordat er meer vetweefsel in de keelholte zit. Afvallen is dan een goede methode om het probleem te verminderen.

‘s Avonds alcohol drinken is om meerdere reden niet goed voor de slaap. Hoewel men in het eerste deel van de nacht snel in slaap komt, is het tweede deel van de nacht van mindere kwaliteit op gebied van de slaapkwaliteit. Het snurken wordt veroorzaakt doordat de spieren van de mond, tong en keel verslappen. De tong zakt daardoor naar achteren. Mensen die alcohol drinken en op hun rug slapen, hebben vooral last van het snurken. Drink daarom geen of weinig alcohol, en het liefst niet ‘s avonds.

Slaapmiddelen kunnen zorgen voor verslapping van de spieren. Dit werkt op dezelfde manier als alcohol. Wie slaapmiddelen gebruikt, kan het beste contact opnemen met de huisarts. Stoppen met slaapmedicatie is het beste om het snurken tegen te gaan. Daarvoor moet wel het andere slaapprobleem ook aangepakt worden.

Een verkeerde slaaphouding zoals op de rug liggen is een belangrijke oorzaak van snurken. Mensen die op de rug liggen hebben vooral last van het snurken. Een tennisbal in de pyjama of het slaapshirt naaien is een goede oplossing. Op die manier kan men niet op de rug gaan liggen tijdens de slaap.

Andere verkeerde leefgewoonten zoals roken moeten worden afgezworen. Door roken ontstaat er een irritatie aan de keelholte, waardoor de ingeademde lucht minder goed naar de luchtwegen kan. Stoppen met roken is een goede manier om snurken tegen te gaan.

Andere fysieke oorzaken kunnen zijn: een langzaam werkende schildklier, verstopte neus of allergieën. In dat geval kunnen een aantal spieren verslappen, waardoor snurken optreedt. Blijft dit lang aanhouden, raadpleeg dan de (huis)arts.

Het effect van snurken

Snurken is niet fijn voor de partner. Hij of zij zal ervoor kiezen apart te slapen. Toch zijn er ook gevolgen voor de snurker zelf: hij voelt zich overdag vermoeid of slaperig. Dit komt doordat men vaak zelf wakker wordt van het eigen gesnurk. Op het werk en in het verkeer kan een slaaptekort problemen geven. Zo’n tien procent van de snurkers heeft slaapapneu. Dat betekent dat de adem tijdelijk stopt. Ga in dit geval naar de huisarts. Snurken is soms ook het resultaat van ziektes zoals een hoge bloeddruk, angina pectoris of een beroerte.

Operatie

In sommig gevallen wordt er gekozen voor een doorverwijzing naar de KNO-arts. Deze kan aan de hand van onderzoeken vaststellen waarom men snurkt tijdens het slapen. De arts heeft een aantal behandelingen. Zo kan een nauwe neusholte veroorzaakt worden door poliepen of het neustussenschot. De poliepen kunnen worden verwijderd en het tussenschot weer juist gepositioneerd. Soms kiest de KNO-arts ervoor een deel van de huig te verwijderen. Mogelijk wil hij eerst een antisnurkbeugel proberen. Daardoor blijft de onderkaak naar voren wijzen, waardoor de luchtwegen niet worden geblokkeerd.

Veel gestelde vragen

Wat is snurken?

Het snurkgeluid wat mensen produceren komt doordat er sprake is van een vernauwing tussen de luchtwegen en stembanden. Hierdoor gaat de lucht in de vernauwing wervelen, waardoor resonantie ontstaat. Dit produceert het geluid in de keel wat als snurkgeluid eruit komt. Dit geluid kennen wij als snurken.

Waarom snurken mensen?

De oorzaak van snurken komt door een vernauwing tussen de luchtwegen en stembanden. Dit kan komen doordat je tong naar achteren zakt als je op je rug ligt, wat een onschuldige oorzaak is. Maar het kan ook door medische problemen komen of lichamelijke problemen. Zo kan de vernauwing ook ontstaan door overgewicht, of door medicijnen waardoor spieren verslappen. Ook kan het komen door gebruik van alcohol of roken.

Wat zijn de effecten van snurken?

Vaak merken mensen zelf niet dat ze snurken, net zoals dat je zelf niet bewust hoort dat je ademt. Voor de omgeving is het echter wel een vervelende bijkomstigheid. Het kan namelijk je partner wakker maken en wakker houden.

Populaire berichten